Telefon alarmowy: 32/765 38 71

Co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby?

Na samym początku należy wezwać pogotowie lub lekarza (bezpłatny numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego), który stwierdzi zgon. Można także skontaktować się z naszym zakładem, a my niezwłocznie poinformujemy dyżurnego lekarza o zaistniałej sytuacji, który następnie uda się na miejsce w celu stwierdzenie zgonu. Lekarz stwierdzający zgon wypisuje kartę zgonu, która będzie potrzebna do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie ciało transportowane jest do kostnicy miejskiej. Resztą czynności zajmie się już nasz zakład pogrzebowy.